Disclaimer

Wij besteden constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Toch is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Verder zijn wij ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.