Privacy

Op 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder verenigingen als De Zuidplasruiters, hebben meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

Wil je weten hoe De Zuidplasruiters omgaat met persoonsgegevens? Klik hier voor onze privacyverklaring.