Reglementen

Geen vereniging zonder reglementen, zo ook wij niet. Natuurlijk hebben wij onze Statuten, waarvan wij de tekst niet op deze site hebben gepubliceerd, maar die je altijd kunt opvragen. Hiervan afgeleid is het ‘Huishoudelijk reglement’ en de, daarvan afgeleide ‘Aandachtspunten en gedragsregels’. Heel belangrijk om een keer door te nemen. Een gedeelte hieruit betreffen de ‘Bakregels’.

Lees meer over: het huishoudelijk reglement, aandachtspunten, gedragsregels en de bakregels.

Tezamen met onze leden hebben wij gekozen voor een eb- en vloedbodem in onze rijbak. Belangrijk is om deze goed schoon te houden, zodat wij van iedereen die van de bak gebruik maakt verwachten dat zij de regels goed naleven. Deze regels kun je ook vinden in de rijbak zelf.

Regels met betrekking tot hulpdiensten
Onze vereniging bestaat door de inzet van onze leden en vrijwilligers bij de zogenaamde hulpdiensten. Wij hebben ervoor gekozen de inzet van leden en vrijwilligers te belonen middels een puntenspaarsysteem. Met dit systeem kunnen leden en vrijwilligers voor zichzelf of voor anderen sparen voor een cadeau. De punten kunnen worden verdiend door te helpen tijdens een evenement of klusdag. Van ieder lid dat gebruikmaakt van ons terrein verwachten wij dat jaarlijks 4 punten aan hulpdiensten worden verdiend. Van ieder startkaartlid verwachten wij dat jaarlijks 2 punten aan hulpdiensten wordt verdient. Kies je ervoor om niet te helpen met de hulpdiensten dan kan je dit afkopen voor € 75,- per jaar. Dit kan bij aanvang van het lidmaatschap worden gemeld op het inschrijfformulier en anders jaarlijks bij de ledenadministratie.

Registreer zelf je aanwezigheid in het Logboek Hulpdienst dat in de kantine ligt. De commissie waarvoor je je hebt ingezet, geeft je verdiende punten door aan de ledenadministratie. Daar wordt het totale overzicht beheerd.

Hiervoor kun je sparen:

 Soort Waarde
Losse groepsles
(op een datum dat er plek is)
10 punten
 Tegoedbon ruitersportzaak 10 punten
 Eén proef gratis starten 10 punten
 Gebruiksartikel punten per artikel bepaald

Je kunt de volgende punten sparen met dit systeem:

 Hulp Waarde
Hulp ochtend of middag (minimaal 4 uur) 2 punten
Hulp halve ochtend of middag 1 punt

Indien aan het einde van het jaar blijkt dat er geen vrijwilligersdienst is gedraaid en ook niet is aangegeven dat deze reeds afgekocht is dan volgt alsnog de rekening hiervoor.