Lid worden?

De Zuidplasruiters is een gezellige en actieve vereniging in Moordrecht. We organiseren veel activiteiten die gericht zijn op alle takken van de paardensport. Je kunt bij ons lid worden met een eigen paard of pony. We hebben een prachtige accommodatie (met binnenbak, groot buitenterrein en een bijzonder crossterrein) die exclusief gebruikt kan worden door de leden (wanneer we geen activiteiten organiseren). Verder hebben we een ruime keuze aan soorten lidmaatschappen. Voor elk wat wils. Kijk wat jou aanspreekt en meld je samen met je paard of pony bij ons aan.

Nieuwe leden
Nieuwe leden betalen eenmalige entreekosten à € 15,00.

Basisbedrag lidmaatschap (€ 30,00 per jaar)
Ieder lid betaalt een jaarlijks basisbedrag.

Startkaarthouders (€ 20,00 per jaar)
Leden die via De Zuidplasruiters een startkaart aanvragen bij de KNHS. Deze leden maken geen gebruik van de accommodatie. Zij hebben wel de mogelijkheid om de binnenbak, op aanvraag, te huren.

Terreinlidmaatschap (€ 165,00 per jaar)
Leden die gebruikmaken van het terrein van De Zuidplasruiters. Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor het gehele jaar.

Terreinlidmaatschap jeugd tot 18 jaar (€ 110,00 per jaar)
Jeugdleden die gebruikmaken van het terrein van De Zuidplasruiters. Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor het gehele jaar.

Leslidmaatschap dressuur in combinatie met terreinlidmaatschap (€ 100,00 per kwartaal)
Leden die terreingebruiker zijn én dressuurlessen volgen. Lessen worden per kwartaal in rekening gebracht. Dressuurlessen worden wekelijks gegeven. Dit leslidmaatschap is per kwartaal aan en af te melden en wordt ook per kwartaal in rekening gebracht.

Leslidmaatschap dressuur zonder terreingebruik (€ 131,25 per kwartaal)
Leden die dressuurlessen volgen en geen gebruikmaken van het terrein buiten de lestijden. Lessen worden per kwartaal in rekening gebracht. Dressuurlessen worden wekelijks gegeven. Dit leslidmaatschap is per kwartaal aan en af te melden en wordt ook per kwartaal in rekening gebracht.

Leslidmaatschap springen in combinatie met terreinlidmaatschap (€ 75,00 per kwartaal)
Leden die terreingebruiker zijn én springlessen volgen. Lessen worden per kwartaal in rekening gebracht. Springlessen worden tweewekelijks gegeven. Dit leslidmaatschap is per kwartaal aan en af te melden en wordt ook per kwartaal in rekening gebracht.

Leslidmaatschap springen zonder terreingebruik (€ 105,00 per kwartaal)
Leden die springlessen volgen en geen gebruikmaken van het terrein buiten de lestijden. Lessen worden per kwartaal in rekening gebracht. Springlessen worden tweewekelijks gegeven. Dit leslidmaatschap is per kwartaal aan en af te melden en wordt ook per kwartaal in rekening gebracht.

Leslidmaatschap jeugd tot 18 jaar in combinatie met terreinlidmaatschap (€ 75,00 per kwartaal)
Jeugdleden die terreingebruiker zijn én verenigingslessen volgen. Lessen worden per kwartaal in rekening gebracht. De lessen voor jeugdleden worden wekelijks gegeven. Dit leslidmaatschap is per kwartaal aan en af te melden en wordt ook per kwartaal in rekening gebracht.

Leslidmaatschap jeugd tot 18 jaar zonder terreingebruik (€ 91,25 per kwartaal)
Jeugdleden die verenigingslessen volgen en geen gebruikmaken van het terrein buiten de lestijden. Lessen worden per kwartaal in rekening gebracht. De lessen voor jeugdleden worden wekelijks gegeven. Dit leslidmaatschap is per kwartaal aan en af te melden en wordt ook per kwartaal in rekening gebracht.

Paardgebonden terreinlidmaatschap (€ 65,00 per jaar)
Lidmaatschap voor verzorgers van een paard/pony van een lid van De Zuidplasruiters. Dit lidmaatschap kan alleen worden opgegeven door de eigenaar van paard/pony die zelf terreinlid is van De Zuidplasruiters en wordt geregistreerd op naam van verzorger én paard.

Proefles
De proefles is bestemd voor potentiële nieuwe lesleden. Het volgen van een proefles (maximaal 3 ) is alleen mogelijk indien er ruimte is in de les. De kosten bedragen € 15,00 voor een dressuur- of springles en € 10,00 voor een jeugdles.

Terreingebruik los (€ 15,00 per keer)
Het losse terreingebruik is bestemd voor deelnemers aan crosslessen die geen terreinlid van De Zuidplasruiters zijn.

Voor de goede orde

  • Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2023.
  • Wijzigingen in contributievormen worden verwerkt per de eerstvolgende ingangsdatum.
  • Een persoon wordt lid en niet een paard/pony. Een lid mag dus meerdere paarden rijden op het terrein, maar een paard van een lid mag niet worden bereden op het terrein door een persoon dat geen lid is.
  • Terreingebruik geldt voor een heel jaar en wordt aan het begin van een jaar betaald.
  • Een terreingebruiker kan per kwartaal de keuze maken om gebruik te maken van de verenigingslessen (mits er plaats is).
  • Deze lessen vinden plaats op tijdstippen die in overleg met het bestuur worden vastgesteld (over het algemeen dressuurlessen op maandagavond, tienerles op dinsdagavond, ponyles op woensdagmiddag, dressuurlessen op woensdagavond en springlessen op vrijdagavond om de week).
  • Bij de dressuurlessen geldt een minimale bezetting van 4 combinaties (streefaantal is 5 combinaties) per les gedurende 11 lessen per kwartaal. Wijzigingen of opzeggen van de lessen dienen 2 weken voor het einde van het kwartaal per e-mail te worden aangegeven bij de vertegenwoordiger rijdende leden.
  • Wanneer de lessen worden opgezegd, blijft men, indien gebruikmakend van het lidmaatschap met terreingebruik, automatisch terreingebruiker totdat men, conform de regels, vóór 15 november van het lopende jaar opzegt voor het volgende kalenderjaar.

Inschrijfformulier lidmaatschap
Klik hier om je in te schrijven!  Indien je meer informatie wilt of vragen hebt over het lidmaatschap stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap voor een volgend kalenderjaar dient vóór 15 november van een lopend kalenderjaar schriftelijk te worden opgezegd bij het bestuur (ledenadministratie).